Řecké ostrovy

Bezpečnostní situace

Řecké ostrovy a bezpečnost! S ohledem na ekonomickou krizi a příliv přistěhovalců se množí otázky, které se týkají bezpečnosti v této jihoevropské zemi. Jak se tedy situace má ve skutečnosti?

Dluhová krize | Uprchlíci na Kosu | Doporučení MZV | Bezpečnost

Dluhová krize

Dluhová krize bezprostředně turistický ruch neohrožuje. Dá se jen předpokládat, že v době schvalování reforem se před budovou řeckého parlamentu sejdou zástupy demonstrantů, aby vyjádřily svůj nesouhlas. V takových případech není vhodné se zde zdržovat, častokrát dochází ke střetu s policií, a proto byste se měli této zkušenosti raději preventivně vyhnout.

Davem vždy vládnou emoce, nyní jsou navíc umocněny tím, že největší vládní strana po celá léta v opozici získávala podporu hlavně z řad demonstrantů, ale teď je sama pod tíhou vládní odpovědnosti nucena nepopulární opatření přijímat. K všeobecnému nesouhlasu se tak ještě přidává znechucení a pocit zrady. Nemusíte se však obávat apokalyptických scénářů, celé Athény neleží v plamenech, protesty zasahují hlavně do zmíněné oblasti sídla parlamentu.

Uprchlíci na Kosu

Asi největší obavy vycházejí z imigrantské krize, s níž si hlavu láme celá Evropa a pro niž jsou jihoevropské země vstupní branou. Vysoký počet uprchlíků byl v uplynulých týdnech zaznamenán zejména na ostrově Kós, jedné z nejoblíbenějších destinací, jež se nachází v blízkosti tureckého pobřeží Egejského moře.

Ačkoliv tento stav může vyvolávat obavy či v některých případech přímo zděšení, cestovní kanceláře situaci uklidňují. Zaprvé Řecko je jen přestupní stanicí, v zemi, kde již 5 let jako Damoklův meč visí nebezpečí ve formě státního bankrotu, nikdo moc dlouho zůstávat nechce. Zadruhé imigranti na tomto kontinentu hledají klid, který nenalezli ve své rodné zemi. Nárůst kriminality proto nebyl zaznamenán.

Doporučení MZV

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pravidelně vydává analýzu podmínek pobytu v cizích zemích, Řecko není výjimkou.

Podle tohoto stanoviska bezpečnostní situace nijak nevybočuje ze standardů dalších států Evropské unie. Tradičně je zdůrazněna opatrnost chránit soukromé věci s důrazem v turistických lokalitách. Více se dočtete v oficiálním vyjádření MZV o situaci v Řecku.

Řecko se vyznačuje dlouhodobými spory s Tureckem, proto se cesta do vojensky nebezpečných hranic nedoporučuje.

Bezpečnost

V důsledku nejenom imigrantské krize je povinností informovat přístavní policii, pokud máte v plánu se z přístavu vzdálit se svým nebo půjčeným plavidlem na dobu delší než 2 hodiny.

Z kulturního hlediska je vhodné zachovat tamní zvyklosti při návštěvě mnišského státu Athos. Ženy nesmějí vstoupit vůbec, nezletilí sem mohou vkročit pouze s doprovodem zákonného zástupce nebo s jinou dospělou osobou, podepíší-li rodiče souhlas.


Bezpečnostní situace
3.7 73.33%, 12 hlasů
Tajné nabídky zájezdů do Řecka
Řecké ostrovy